Nokia Connectivity Cable Driver

7.1.182.0

3.0

4

Nokia数据线所需要的驱动

1.6M

为这款软件评分

如果你拥有一款Nokia移动电话,并且想通过Nokia数据线而非Nokia PC Suite来连接个人电脑或者充电的话,那么你需要这款驱动来启动Nokia。

这款驱动适用于以下Nokia数据线,如:

Nokia Connectivity Cable DKE-2

Nokia Connectivity Cable DKU-2

Nokia Connectivity Adapter Cable CA-42

Nokia Connectivity Cable CA-53

Nokia Charging Connectivity Cable CA-70

Nokia Charging Connectivity Cable CA-101
备注

当数据线无法连接你的Nokia与个人电脑时,你可以试试这款驱动。

Uptodown X